Doğanın varlığını sürdürebilmesi ve günümüz gereksinimlerinin doğaya uyumlu bir sürdürülebilirlik ile sağlanması; insanlığın en temel arzusu olmalıdır.

Bize Ulaşın!

0+

Proje

0+

Şehir

0+

Yıllık Tecrübe


HİZMETLERİMİZ

HİDROJEOLOJİ

HİDROJEO yeraltısuyu kavramsal modellemesi, yerinde fiziksel parametre ölçümü gibi hizmetlerde müşterilerinin taleplerine karşılık veren sürdürülebilir çözümler sunar.

HİDROLOJİ

HİDROJEO yüzey ve içme suyu kalitesinin belirlenmesi, bölge su potansiyeli raporu alanlarında kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmetleri sunar.

JEOLOJİ

HİDROJEO Türkiye'nin dört bir yanında maden jeolojisi, permeabilite deneyi ve daha bir çok hizmeti müşterilerine büyük bir özveriyle sunar.

MADEN

HİDROJEO madencilik sektöründe asit kaya maden drenajından maden arama sondajlarına kadar geniş bir hizmetler bütünü sunmaktadır.

ÖZEL HİZMETLERİMİZ

VİZYONUMUZHİDROJEO markası maden, enerji ve inşaat sektörlerine jeoloji, hidrojeoloji ve hidroloji hizmetlerini bilimsel çalışmalar temelinde vermek üzere, sektörün öncüsü profesyonel mühendisler tarafından kurulmuştur. Madenlerin aranması, işletilmesi ve terk edilmesi aşamalarında, madenciliğin insanlar ve doğal yaşam alanları üzerindeki etkisini bilimsel çalışmalar ile net olarak ortaya koymak, toplum nezdinde doğanın tahrip edildiği yönündeki algıyı en aza indirgeyecektir. Baraj, gölet, tünel ve köprü gibi mühendislik yapılarında da durum madencilikten farklı değildir. Kazı alanlarında yapılacak patlatma, kırma-eleme vb. işlemlerin yerüstü ve yeraltı sularına etkisi araştırılmalı ve sonuçlar net olarak ortaya konmalıdır.

HİDROJEO aynı zamanda jeolojinin temel konuları arasında yer alan maden jeoloji, mühendislik jeolojisi, arazi deneyleri ve stabilite analizleri gibi konularda profesyonel destek sağlamaktadır.

HİDROJEO markası adı altında yapılan bütün profesyonel mühendislik hizmetleri Yeraltı A.Ş. garantisindedir. Müşterileri ile yıllara dayalı birliktelik hedefinde olan firmamız, bu hukukun korunması için verdiği bütün sözleri eksiksiz yerine getirme anlayışındadır.

PROJELERİMİZ

Oğuzlar Mah. 1397 Cad.
No:11/1 Çankaya/ANKARA

Tel: 0850 888 1 937
info@hidrojeo.com