• Hidrolojik Değerlendirme Raporu
  • Havza Drenaj Raporu 
  • Kuşaklama Kanalı Tasarımı
  • Taşkın Debisi Hesaplama
  • Cansuyu Hesaplamaları
  • Yüzey ve İçme Suyu Kalitesinin Belirlenmesi
  • Yerinde Fiziksel Parametre Ölçümü
  • Su Tahsis Çalışmaları
  • Bölge Su Potansiyeli Raporu
  • Susuzlaştırma Projeleri
  • Su İzleme Programı