Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Çevre Kanunu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

Maden Kanun

Sular Hakkında Kanun

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

İçme Suyu Temin Edilen Akifer Ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlilik Belgesi Tebliği

Atık Getirme Merkezi Tebliği

Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği

ÇED Talimatı – 16.08.2017 – 10682

ÇED Muafiyet – 03.10.2013 – 28784

ÇED Yönetmeliği Uygulamaları – 19.07.2013 – 20289998-220.99-11239

ÇED Yönetmeliği Uygulamaları – 11082015-53785661-220_03-E_12987

ÇED Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin İptali Kararı – 29.08.2018 – E.146770

Oğuzlar Mah. 1397 Cad.
No:11/1 Çankaya/ANKARA

Tel: 0850 888 1 937
info@hidrojeo.com