KİRLİLİK TAŞINIM MODELLEMESİ


Günümüzde yeraltı suyuna olan taleplerin artması, mühendislik projelerinin yeraltı suyuna yapacağı etkileri önceden tahmin etmeyi gerektirmektedir. Taşınım modelleri, faaliyetler sonucu ortaya çıkmış yada çıkması muhtemel kirleticilerin yeraltı suyunda yaratacağı etkileri ortaya koyar. Buna ek olarak oluşan etkilerin neler olduğunu ve kirleticinin ortamdan uzaklaştırma metotlarının test edilerek en doğru mühendislik uygulamasının seçimine yardımcı olur.

Oğuzlar Mah. 1397 Cad.
No:11/1 Çankaya/ANKARA

Tel: 0850 888 1 937
info@hidrojeo.com