• Ön Fizibilite Rezerv Değerlendirmesi
  • Endüstriyel Hammadde ve Maden Arama Etütleri
  • Asit – Kaya Maden Drenajı
  • Maden Arama Sondajları
  • Atık Barajı Uygulama Projeleri
  • Haritalama Hizmetleri (Jeolojik,Maden, Halihazır vb)
  • Maden Alım-Satım Hizmetleri Danışmanlığı